ชื่อหนังสือ  
เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิตเคมีในบ้าน แสดง 
อาหารควบคุมน้ำหนัก แสดง 
ครัวอาชีวะ แสดง 
จานอร่อยจากผู้ชายเข้าครัว แสดง 
โภชนาบำบัด แสดง 
มังสวิรัติอาหารเพื่อสุขภาพ แสดง 
อารหารสุขภาพ 3 มื้อ 3 เล่ม แสดง 
ครัวอาชีวะ แสดง 
สูตรขนมหวานและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากโยเกิร์ต แสดง 
สูตรดั้งเดิม ขนมไทย ทำเองได้ แสดง 
การแต่งหน้าเค้กวิจิตร แสดง 
รวมบทความทางวิชาการเครื่องนุ่งห่ม แสดง 
Sew, sew แสดง 
ตำราเรียนตัดเสื้อสตรี แสดง 
The Queen of Pretty Legs คัมภีร์ปฏิวัติตัวเองเพื่อความงาม แสดง