ชื่อเรื่อง  
งานลูกปัด สารพัดประโยชน์ แสดง 
กล่องทิชชูลูกปัด แสดง 
ประดิษฐ์ประดิย ปอ๊ปอัพ คิต2 แสดง 
พื้นฐานการมัดเมคราเม่ แสดง 
ดอกไม้ผ้าแฮนด์เมด แสดง 
การประดิษฐ์ดอกมะลิจากแป้งขนมปัง แสดง 
ตุ๊กตาก้อนหิน แสดง 
Shabha Shine's sketchbook Flower painting แสดง 
ประดิษฐ์ประดอย สม๊อค แสดง 
โครเชค์สเปเชียล2 แสดง 
นิตติ้งสเปเชี่ยว1 แสดง 
กระเป๋าผ้าแฮนด์เมค แสดง 
การมัดย้อมผ้า แสดง 
ประดิดประดอย ดอกไม้แฮนด์เมด แสดง 
พับผ้าขนหนูรูปสัตว์ แสดง