ชื่อเรื่อง  
การพัฒนาองค์การแนวความคิดและการประยุกต์ใช้ในระบบสังคมไทย แสดง 
10ขั้นตอนเพื่อนเป็นนักบริหารที่ดีกว่า แสดง 
10 ขั้นตอนเพื่อเป็นนักบริหารที่ดีกว่า แสดง 
การจัดการความรู้ในองค์กรธุรกิจ แสดง 
ง่ายง่าย รู้ใจได้ทั้งเขาและคุณ ด้วยแบบทสอบจิตวิทยา (อะไรกันหนอที่ทำให้เธอเป็นเธอ) แสดง 
Moto Emperor จักรพรรศิยานยนต์ แสดง 
เอกสารการประกอบสอน แสดง 
Prosoft CRM I แสดง 
จิตรกรยุโรปในศตวรรษที่ 19 แสดง 
ศิลปะกับมนุษย์ แสดง 
ฉันคือใคร ใยฉันจึงมี แสดง 
นิทรรศการศิลปกรรมครูศิลป์แผ่นดินล้านนา ครั้งที่ 4 แสดง 
DIY Hanging planter ไอเดียสวนแขวนแสนง่ายทำได้เอง แสดง 
สวนในบ้าน แสดง 
ออกตกแต่ง แสดง