รายละเอียดหนังสือ
การเขียนโปรแกรมด้วย Python
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
หมวด :
หมู่ : 005.133 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เลขเรียกหนังสือ : 005.133 บ253ก
เลขผู้แต่ง: บ253ก
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2565
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 340
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 21 พฤศจิกายน 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
134084ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***