รายละเอียดหนังสือ
The World Wine โลกของไวน์ ถิ่นเมรัยทั่วพิภพ
ผู้แต่ง : กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม
สำนักพิมพ์ : เลิฟ แอนด์ ลิฟ
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมู่ : 641.872 การเตรียมเครื่องดื่ม
เลขเรียกหนังสือ : 641.872 ก137ล
เลขผู้แต่ง: ก137ล
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 285
ลักษณะหนังสือ: 285 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 250
เลข ISBN: 9749120337
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
1530ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***