รายละเอียดหนังสือ
คู่มือค้นหานาทีแห่งความหมาย
ผู้แต่ง : เอ็ดเวิร์ด เอ็ม. ฮัลโลเวลล์
สำนักพิมพ์ : แพรว
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 158.2 จิตวิทยาประยุกต์
เลขเรียกหนังสือ : 158.2 ฮ6น6
เลขผู้แต่ง: ฮ6น6
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2546
จำนวนหน้า: 316
ลักษณะหนังสือ: 316 หน้า
ชื่อชุด: วรรณกรรมแปล ลำดีบที่ 29
ราคาหน้าปก: 175
เลข ISBN: 9749639081
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
15002ว่าง จอง
24993ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1นาทีชีวิต
2จิตวิทยา
3ความรัก
4การดำเนินชีวิต
5การดำเนินชีวิต
6มนุษยสัมพันธ์