รายละเอียดหนังสือ
LOVE Analysis มหัศจรรย์แห่งรัก
ผู้แต่ง : ว.วชิรเมธี
สำนักพิมพ์ : เทน้ำเทท่า
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 152.42 จิตวิทยา
เลขเรียกหนังสือ : 152.42
เลขผู้แต่ง:
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 264
ลักษณะหนังสือ: 264 หน้า
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 195
เลข ISBN: 9789743005790
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
125066ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1LOVE LOVE Analysis มหัศจรรย์แห่งรัก