รายละเอียดหนังสือ
Corel Video Studio Pro X2
ผู้แต่ง : รุ่งโรจนื เพ็ชรกุล
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคฃั่น จำกัด (มหาชน)
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.78 วิธีการทางคอมพิวเตอร์เฉพาะแบบ
เลขเรียกหนังสือ : 006.78 ร636ค
เลขผู้แต่ง: ร636ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2552
จำนวนหน้า: 248
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 189
เลข ISBN: 9789744899682
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
116368ว่าง จอง
216367ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1โคเรล วิดีโอสตูดิโอ โปรเอ็กซ์ 2 (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)
2วิดีโอดิจิทัล