รายละเอียดหนังสือ
สร้างสื่อบทเรียน Multimedia Online 2D Animation
ผู้แต่ง : สมรัก
สำนักพิมพ์ : ซีเอ็ดยูเคฃั่น จำกัด (มหาชน)
หมวด : 000 ความรู้ทั่วไป
หมู่ : 006.7 วิธีการทางคอมพิวเตอร์เฉพาะแบบ
เลขเรียกหนังสือ : 006.7 ส44ส
เลขผู้แต่ง: ส44ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2560
จำนวนหน้า: 368
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 290
เลข ISBN: 9786160829132
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์:
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
131338ว่าง จอง
231339ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ระบบมัลติมีเดีย
2มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
3สร้างสื่อบทเรียน