รายละเอียดหนังสือ
สแกนกรรม 2
ผู้แต่ง : กฤษณา สุยะมงคล
สำนักพิมพ์ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 294.3 พุทธศาสนา
เลขเรียกหนังสือ : 294.3 ก282ส
เลขผู้แต่ง: ก282ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: เชียงราย
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 226
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 220
เลข ISBN: 9789748104461
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 มิถุนายน 544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
118542ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***