รายละเอียดหนังสือ
คนตาย กลับบ้านได้
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 294.344 พุทธศาสนา
เลขเรียกหนังสือ : 294.344 บ149ค
เลขผู้แต่ง: บ149ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 151
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 129
เลข ISBN: 9786162078125
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 01 มิถุนายน 544
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
123923ว่าง จอง
223924ว่าง จอง
321435ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1ธรรมะ (พุทธศาสนา)
2ความเชื่อ