รายละเอียดหนังสือ
คู่มือ ชีวิต
ผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา
หมวด : 100 ปรัชญา
หมู่ : 294.32 พุทธศาสนา
เลขเรียกหนังสือ : 294.32 พ671ค
เลขผู้แต่ง: พ671ค
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 229
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 99
เลข ISBN: 9786160304721
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 12 มกราคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
122637ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***