รายละเอียดหนังสือ
ตำนานพระพุทธเจ้า
ผู้แต่ง : เครื่องสำริด วงษ์ทองอยู่
สำนักพิมพ์ :
หมวด : 200 ศาสนา
หมู่ : 294.363 พิธีกรรมทางศาสนา ศาสนาอิสลาม
เลขเรียกหนังสือ : 294.363 ค753ต
เลขผู้แต่ง: ค753ต
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 195
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 229
เลข ISBN: 9789742475079
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มกราคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
123289ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระพุทธเจ้า