รายละเอียดหนังสือ
ตำนานพระพุทธเจ้า พุทธประวัติฉบับง่าย
ผู้แต่ง : เครื่องสำริด วงษ์ทองอยู่
สำนักพิมพ์ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด
หมวด : 200 ศาสนา
หมู่ : 294.361 พิธีกรรมทางศาสนา ศาสนาอิสลาม
เลขเรียกหนังสือ : 294.361 ค753ต
เลขผู้แต่ง: ค753ต
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2557
จำนวนหน้า: 151
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 465
เลข ISBN: 9786163878366
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 13 มกราคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
125747ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1พระพุทธเจ้า
2พระพุทธเจ้า--ชีวประวัติ