รายละเอียดหนังสือ
ข้อเท็จจริงเจ็ด
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : สายส่งสุขภาพใจ บริษัท บุ๊ค ไทม์
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 320.0951 รัฐศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ : 320.0951 ข195
เลขผู้แต่ง: ข195
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 144
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 100
เลข ISBN: 9789749850695
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 15 มกราคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
123951ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1จีน--การเมือง
2การเมือง--จีน