รายละเอียดหนังสือ
สหภาพยุโรป
ผู้แต่ง : วิมลวรรณ ภัทโรดม
สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หมวด : 300 สังคมศาสตร์
หมู่ : 341.242 กฏหมาย
เลขเรียกหนังสือ : 341.242 ว672ส
เลขผู้แต่ง: ว672ส
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 386
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 280
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 20 มกราคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
115058ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
1สหภาพยุโรป