รายละเอียดหนังสือ
น้ำดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมู่ : 641..26 อาหารและเครื่องดื่ม
เลขเรียกหนังสือ : 641..26 ส628น
เลขผู้แต่ง: ส628น
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์: 2555
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 230
เลข ISBN: 9786167311555
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 05 มีนาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***