รายละเอียดหนังสือ
Cupcake
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ : บริษัท อมรินทร์บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด
หมวด : 600 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
หมู่ : 641.8653 อาหารและเครื่องดื่ม
เลขเรียกหนังสือ : 641.8653 ค3ด6
เลขผู้แต่ง: ค3ด6
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพ ฯ
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 112
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 259
เลข ISBN: 9789743871313
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 16 มีนาคม 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
117453ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***