รายละเอียดหนังสือ
ไฟสิ้นเชื้อ
ผู้แต่ง : ชลาลัย
สำนักพิมพ์ : หรรษา
หมวด : น. นวนิยาย
หมู่ :
เลขเรียกหนังสือ :  ช4ฟ
เลขผู้แต่ง: ช4ฟ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์: กรุงเทพฯ
ปีที่พิมพ์:
จำนวนหน้า: 422
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 130
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 17 มิถุนายน 2564
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
132868ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***