รายละเอียดหนังสือ
พระราชพิธีสิบสองเดือน
ผู้แต่ง :
สำนักพิมพ์ :
หมวด :
หมู่ : 390.22 คติชนวิทยา นิทานพื้นเมือง
เลขเรียกหนังสือ : 390.22 จ657พ
เลขผู้แต่ง: จ657พ
รายการเพิ่ม
(บุคคล/หน่วยงาน):
สถานที่พิมพ์:
ปีที่พิมพ์: 2553
จำนวนหน้า: 0
ลักษณะหนังสือ:
ชื่อชุด:
ราคาหน้าปก: 300
เลข ISBN:
รายการโยง:
วันที่วิเคราะห์: 24 ตุลาคม 2566
หมายเหตุ:

ทะเบียน

ลำดับ เลขทะเบียน สถานะ คำอธิบาย สถานที่จัดเก็บ
133903ว่าง จอง
233904ว่าง จอง

หัวเรื่อง

ลำดับ ชื่อหัวเรื่อง
*** ไม่มีการบันทึกหัวเรื่อง ***