รายละเอียดโสตวัสดุ
ทีวีพูล
สำนักพิมพ์
บริษัท ทีวีพูล พับลิชชิ่ง จำกัด
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
331485มกราคม 25661
331484ธันวาคม 25661
331486กุมภาพันธ์ 25661