รายละเอียดโสตวัสดุ
หมอชาวบ้าน
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
44524ธันวาคม 25651
44525ม.ค.661
44526กุมภาพันธ์ 25661
44527มี.ค.661
45529พ.ค.661
45531ก.ค.661