รายละเอียดโสตวัสดุ
ชีวจิต
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
576ธันวาคม 25651
577ม.ค.661
578กุมภาพันธ์ 25661
581พ.ค.661
582มิ.ย. 661
583ก.ค.661