รายละเอียดโสตวัสดุ
ฺBrand Age
สำนักพิมพ์
กำหนดออก
รายเดือน

ทะเบียนวารสาร-สิ่งพิมพ์

ปีที่ ฉบับที่ วันเดือนปีที่ออก จำนวนเล่มทีมี สถานที่เก็บ
2311ธันวาคม 25651
2312ม.ค.661
245ก.ค.661